Måleravlesning


Distribusjon av elektrisk strøm er et regulert monopol. Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som fastsetter nivå på nettinntekten som nettleverandør kan ta, og dermed indirekte hvor høy nettleien kan være.

 

Siden leie av nett er monopolbasert virksomhet betyr det at du som kunde ikke kan velge hvilken nettleverandør du ønsker å være tilknyttet. I henhold til standard nettleieavtale plikter netteieren å tilby tilknytning til nettet. Nettselskapet er ansvarlig for å transportere strømmen du kjøper fra en kraftleverandør. For leie av nett til en bolig må du inngå en avtale med nettselskapet. Dine rettigheter og plikter reguleres av forbrukerkjøpsloven. Denne suppleres av en avtale mellom deg og nettselskapet. Det er utarbeidet standardvilkår for nettleie overfor forbrukere, se egen faktaboks.

 

Hver enkelt boenhet eller fritidsbolig skal måles og avregnes hver for seg. Med boenhet menes boliger som er registrert i offentlig eiendomsregister (matrikkelen). En boenhet kan bestå av ett eller flere rom som er bygd eller ombygd som helårs privatbolig for en eller flere personer, og har egen adkomst til rommet/rommene uten at en må gå gjennom en annen bolig. Både leiligheter, hybler i hybelbygg og studenthybler som er bygd som bofellesskap regnes som selvstendige boenheter.

 


Benytt MIN SIDE øverst til høyre for avlesning.


 

Alternativer for å forenkle måleravregningen:

  • Bestill avlesning pr SMS ved å sende ISEM START <kundenummer> <anleggsid>» til 26166.

 

Eksempel på korrekt avlesing pr SMS:(Målerstand 594185).

  • Send ISEM 594185 til 26166.

 

 

  • Eventuelt kan du logge inn på "Min side" og bestille "Varsel om måleravlesning"  på menyen "Kundeprofil"

  • Send inn måleravlesning pr. telefon slik (gratis grønt nummer*) - gjelder KUN Fauskekunder:
    • Les av målerens telleverk som vanlig - skriv fra venstre, ta også med foranstående nuller. Send måleverdien til oss ved å taste nr:    800 55 257  på telefonen. Da kommer du til vår automatiske telefonsvarer som veileder deg og spør etter kundenummer og målernummer (begge nr. er oppgitt på måleravlesningskortet, eller en tidligere avregning)  Tast så inn avlesningen.
    • Husk å bekrefte etter siste spørsmål.