Skoging 2018

Lavspent luftlinjer

Det blir foretatt skoging på lavspent luftlinjer sommeren 2018. Varsel på SMS er sendt til kunder i de aktuelle lavspent kretsene.

Høyspent luftlinjer

Det blir gjennomført skoging på høyspent luftlinjer sommeren 2018 for strekningene:

  • Søbesva -- Straumsnes med avgreininger
  • Hjelvik til Kvarv
  • Hjelvik til Lakshola
  • Kvarv- Nedre Kvarv med avgreininger

Ved spørsmål kontakt vår Skognings entreprenør Silva Nord ved Simen Strømsvik på tlf: 41804709