Driftsmeldinger

Meldinger om feil i elnettet i Fauske og Sørfold kommune vil bli publisert her.

Vi informerer også konsernet Indre Salten Energi, og feilmeldinger vil fortløpende bli lagt ut på

Indre Salten Energi sin Facebook-side. 

 


Driftsmeldinger

19.02.2018 kl. 07:30 Storvika, Fauske kommune
Vi har en feilsituasjon i Storvika, Fauske kommune. Feilretting pågår og forventes utbedret innen kl. 15:00 i dag. Spørsmål vedrørende denne strømstansen rettes til ISE Nett på telefon 75 60 01 00.

 

 

 

Planlagte utkoblinger

Ingen hendelser