Driftsmeldinger

Meldinger om feil i elnettet i Fauske og Sørfold kommune vil bli publisert her.

Vi informerer også konsernet Indre Salten Energi, og feilmeldinger vil fortløpende bli lagt ut på

Indre Salten Energi sin Facebook-side. 

 


Feilmeldinger

Ingen hendelser

 

 

 

Planlagte utkoblinger

Torsdag 21. September  kl. 09:00 til 11:00 blir det en strømstans i forbindelse med arbeide på strømnettet i området Skihytta Sulis
Din forsyning vil bli berørt av strømstansen. Vi beklager de ulemper dette måtte medføre.
mvh ISE Nett

Torsdag 21. September  kl. 12:00 til 14:00 blir det en strømstans i forbindelse med arbeide på strømnettet i området Trøftendammen - Nordre Såki
Din forsyning vil bli berørt av strømstansen. Vi beklager de ulemper dette måtte medføre.
mvh ISE Nett