Driftsmeldinger

Meldinger om feil i elnettet i Fauske og Sørfold kommune vil bli publisert her.

Vi informerer også konsernet Indre Salten Energi, og feilmeldinger vil fortløpende bli lagt ut på

Indre Salten Energi sin Facebook-side. 

 


Feilmeldinger

Ingen hendelser

 

 

 

Planlagte utkoblinger

Ingen hendelser