Driftsmeldinger

Meldinger om feil i elnettet i Fauske og Sørfold kommune vil bli publisert her.

Vi informerer også konsernet Indre Salten Energi, og feilmeldinger vil fortløpende bli lagt ut på

Indre Salten Energi sin Facebook-side. 

 


Feilmeldinger

Ingen hendelser

 

 

 

Planlagte utkoblinger

Strømstans 27.07.2017

På grunn av arbeid på høyspenningsnettet blir det strømstans torsdag 27.07.17 fra kl 09:00 til kl 15:00 på strekningen Lillegård - Steinbakk - Andkilen - Andkilfossen i Sørfold.
ISE Nett beklager de ulemper dette måtte medføre