Merverdiavgift


Alle husholdninger i Nord-Norge er fritatt fra mva.