Skoging 2020

 

Lavspent luftlinjer

Det blir foretatt skoging på lavspent luftlinjer sommeren 2020. Varsel på SMS blir sendt til kunder i de aktuelle lavspent kretsene.

 

Høyspent luftlinjer

Det blir gjennomført skoging på høyspent luftlinjer sommeren 2020 for strekningene:

  • Foreløpig uavklart. Legges ut info her for aktuelle strekninger.

 

Ved spørsmål kontakt vår tjenestekjøpsentreprenør Silva Nord ved Simen Strømsvik på tlf: 418 04 709