Skoging 2019

Lavspent luftlinjer

Det blir foretatt skoging på lavspent luftlinjer sommeren 2019. Varsel på SMS blir sendt til kunder i de aktuelle lavspent kretsene.

Høyspent luftlinjer

Det blir gjennomført skoging på høyspent luftlinjer sommeren 2019 for strekningene:

  • ISE Nett legger her ut strekninger som blir skoget.

Ved spørsmål kontakt vår Skognings entreprenør Silva Nord ved Simen Strømsvik på tlf: 41804709