Energifondet


Energifondet på 1,00 øre/kWh eksl. mva for husholdningskunder. For næringskunder er Energifondet på 800 kr/år. Avgiften kreves inn av netteier.