Byggestrøm


Trenger du strøm for en tidsbegrenset periode?


Byggestrømskap er å betrakte som et midlertidig anlegg som brukes av en utbygger, entreprenør eller arrangør for å få strøm i en bygge- eller anleggsperiode eller ved et arrangement. Slike provisoriske uttak er som regel tidsbegrenset.
Ofte benyttes byggestrømskapet inntil den permanente installasjon i et bygg kan knyttes til distribusjonsnettet eller til anleggsperioden er avsluttet. I denne perioden betraktes byggestrømskapet som et sikringskap for installasjonen.


For bestilling av byggestrømskap eller provisoriske anlegg, kontakt ISE Nett AS, tlf 75 60 01 00.

 

For priser, se her.