Byggestrøm


Trenger du strøm for en tidsbegrenset periode?


Byggestrømskap er å betrakte som et midlertidig anlegg som brukes av en utbygger, entreprenør eller arrangør for å få strøm i en bygge- eller anleggsperiode eller ved et arrangement. Slike provisoriske uttak er som regel tidsbegrenset.
Ofte benyttes byggestrømskapet inntil den permanente installasjon i et bygg kan knyttes til distribusjonsnettet eller til anleggsperioden er avsluttet. I denne perioden betraktes byggestrømskapet som et sikringskap for installasjonen.


For bestilling av byggestrømskap eller provisoriske anlegg, kontakt ISE Nett AS, tlf 75 60 01 00.

 

For priser, se her.Bestilling av byggestrøm, bestill her.

Avbestilling av byggestrøm, avbestill her.