Innføring av Smart Strøm


 

Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) har vedtatt at innen 1. januar 2019 skal alle strømkunder i Norge ha tatt i bruk avansert måle- og styresystem (AMS). Det betyr at alle strømmålerne i hele landet skal byttes ut med nye, automatiske målere. Innføringen av Smart Strøm er den største moderniseringen av strømnettet på over 100 år.

 

For deg som kunde vil det bety noe så enkelt som at AMS måler strømmen for deg. Du trenger ikke lengre å huske måleravlesning til bestemte tider.

 

Vi vil forsøke å gi svar på en del naturlige spørsmål om Smart Strøm:

 
Hva betyr AMS?
AMS er en forkortelse for Avanserte Måle- og Styringssystemer. I dagligtale kalt Smart Strøm.

 
Hva er en automatisk strømmåler?
En digital måler som sender strømforbruket ditt automatisk slik at du slipper å lese av måleren selv.

 
Når kommer de automatiske målerne?
Myndighetene har bestemt at alle landets strømkunder skal få installert automatiske strømmålere (Smart Strøm) innen utgangen av 2019.

 
Hva er fordelen med automatisk måleravlesning?
Du slipper å lese av og sende inn målerstand til ISE. Du får en mer nøyaktig strømregning basert på fortløpende informasjon mellom måler og forbruket ditt. Disse digitale strømmålerne skal også tilrettelegges for andre energi- og kunderelaterte tjenester, men det er for tidlig å si hvilke tjenester dette vil bli.

 
Mange kaller disse målerne for smarte målere. Hvor smarte er disse nye automatiske målerne egentlig?
Den viktigste funksjonen til disse målerne er å registrere strømforbruket ditt time for time, og vil automatisk sende dine forbruksdata. Slik vil du fortløpende kunne følge forbruket ditt enten fra mobilen, nettbrettet ditt eller PC-en og dermed tilpasse eget forbruk til fremtidige prisvariasjoner over døgnet. For oss betyr dette at økt bevissthet om pris og eget forbruk hos kunden kan dempe presset på behovet for utbygging av mer strømnett. Slik bedres forsyningssikkerheten. Vi velger å kalle målerne for automatiske, men det fremtidige energisystemet som målerne er en viktig brikke i, er Smart Strøm. Strømmen blir smartere for kundene, for samfunnet og for miljøet.

 
Hva vil det koste å ta i bruk automatiske strømmålere og hvem skal betale?
Grovt sett snakker vi om en ekstrakostnad på under 1 øre per kilowattime, eller mellom 100 og 200 kroner ekstra i året. Det skal investeres digitale strømmålere for ca. 10 milliarder kroner for hele Norge. Dette betales over nettleien og utgiften fordeles over flere år. Du vil altså ikke få en regning for selve installasjonen. Investeringen i nye automatiske målere er den største moderniseringen av strømnettet på over 100 år.

 
Jeg ønsker ikke en ny automatisk måler, kan jeg reservere meg?
Ingen kan reservere seg mot å få installert en automatisk strømmåler. Myndighetene har bestemt at alle strømkunder i Norge skal få måleren installert innen 1. januar 2019.