Nettleiepriser ISE Nett


  

Tariffoversikt for 2020.  (Gjelder fra 01.01.2020 til 01.01.2021)

 

Tariffoversikt for 2021.  (Gjelder fra 01.01.2021 og inntil videre)

 

For mer info om nettleie, se NVE's nettside: http://www.nve.no/