Nettleiepriser iSalten Nett

 

Inntil nylig var det meningen at ny nettleiemodell skulle innføres for alle nettkunder i Norge fra 1. januar 2022.  

I "strømpakken" som nå er avtalt mellom regjeringen og SV, og som ble varslet fredag morgen 17. desember, blir innføring av den nye nettleiemodellen utsatt.

Fra 1. januar 2022 viderefører derfor iSalten Nett AS både tariffmodell og nettleiepriser som har vært gjeldende i 2021

 

Nytt tariffhefte for 2022 vil være tilgjengelig på dette nettstedet i løpet av neste uke.