Betaling


Betaling for nettleie skal som hovedregel skje etterskuddsvis etter avregning. Fastdelen av nettleien kan faktureres på forskudd. Det samme kan gjelde det variable leddet, for eksempel dersom din betalingsdyktighet tilsier det. Krav til fakturering følger av forskrift til energiloven.


Betalingsvilkår og tariffer (nettleie) kan endres med 14 dagers varsel. Varsel kan skje direkte eller på annet egnet måte, (f.eks. kunngjøring i aviser).

 


Betalingsmåter


Du kan betale på flere måter:

  • Papirfaktura 
  • eFaktura
  • Avtalegiro

 (se til venstre i meny for utfyllende informasjon)

 

Betaling utføres til kontonummer:4638 20 33930