Om nettleie


Nettleie er betaling for transport av elektrisitet fra kraftprodusent til forbruker gjennom hele Norges nett, inkludert tilgang til kraftmarkedet. Nettvirksomhet, det vil si drift og vedlikehold av strømnettet, er monopolvirksomhet og inntektene til nettselskapene reguleres av energimyndighetene (NVE). Det er nettselskapet på det stedet der du tar ut strøm du skal betale nettleie til. Størrelsen på nettleien avhenger til dels av utbygging, drift og vedlikehold av hovednettet i Norge, og dels av nettet lokalt.

 

Nettleie er sammensatt av et årlig fastbeløp og et energiledd (øre/kWh). Ved store uttak tilkommer et effektledd. I nettleie inngår også et obligatorisk påslag til Statens Energifond på 1 øre/kWh ekskl.mva. Energifondet disponeres av Enova SF og det som betales inn til fondet går til ulike tiltak for energiøkonomisering (ENØK).

 

I tillegg til nettleien og påslaget til Energifondet, tilkommer forbruksavgift, som er en avgift til staten.


For mer informasjon om nettleie, se NVE's nettsider: Nettleie