Anleggsbidrag


 

Anleggsbidrag er et engangsbeløp som
nettselskapet kan kreve inn fra en kunde for å dekke hele eller deler av
kostnaden ved å knytte kunden til fordelingsnettet. Hensikten med anleggsbidrag
er blant annet å gi brukerne signaler om de samfunnsøkonomiske kostnadene ved
tilknytning og bruk av nettet.

 

Hjemmel for beregning av anleggsbidrag er gitt i ”Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og overføringstariffer. ” §17-5. I tillegg er dette også tatt opp i standardkontrakten, utarbeidet av EBL og forbrukerombudet.

 

 

Rutine for behandling av anleggsbidrag og tjenestearbeid for Ise Nett kan leses her: Rutine for anleggsbidrag og tjenestearbeid