Driftsmeldinger

Strømutkobling Øynes

11.01.2019 kl 16:02

Feil på høyspentlinje mot Øynes i Fauske, utbedring er igang og feil er lokalisert

mvh ISE Nett

Strømutkobling Sørfold

11.01.2019 kl 15:12

Feil på høyspentlinje i Buvik, utbedring er startet og er forventet ferdig i morgen. Det blir aggregat drift for kunder i Buvika.

mvh ISE Nett

11.01.2019 kl 11:52 

Feil på høyspent linje mellom Helland og Gleflåg i Sørfold. Feilsøking er igang

mvh ISE Nett

11.10.2019 kl 07:30

Det er høyspenningsfeil på luftlinja mellom Aspfjorden og Aspenes, og kunder her er berørt av denne strømstansen.

ISE Nett arbeider med feilretting.

mvh ISE Nett

 10.01.2019 kl 17.00

Vi har detektert feil på høyspentlinje til Aspenes og kunder på Aspenes/Aspfjord er berørt.

Ny feil til kunder tilknyttet Røyrvasslinje på Straumen. Kunder som er berørt er i området, Furuveien,Høgdaveien og Elgveien

Vi arbeider med feilretting og feilsøking

mvh ISE nett