Kraftleveranse


Kraftleverandør

Alle kunder må ha avtale om kraftleveranse i tillegg til nettleieavtalen. Valg av kraftleverandør er fritt for deg som kunde, og du må selv ta kontakt med kraftleverandør for å inngå avtale om kraftleveranse.

 

Se på Forbrukerrådets nettside med informasjon om oppdaterte kraftpriser: https://www.strompris.no

  


 

Leveringsplikt, kraftlevering til kunder som ikke har valgt kraftleverandør.

Kunder uten avtale med ordinær kraftleverandør, får kraften levert fra ISE Nett sin regulerte kraftleverandør i henhold til leveringsplikt. Prisen på leveringspliktig kraft er noe høyere enn det en ordinær kraftleverandør vil kunne tilby.

 

Inntil du har valgt leverandør får du kraften fra ISE Nett regulert kraftleverandør. Leveringsplikten prises til områdepris på Nord Pool Spot pluss 4 øre per kWh i påslag eksklusive avgifter. Etter 6 uker kan denne prisen økes, med den hensikt at du som kunde velger kraftleverandør.

 

NVE har laget et standardskriv til alle kunder som er på leveringsplikt,  dette finner du her.

  


 

Bytte av kraftleverandør

Ved ønske om å bytte kraftleverandør, gjøres dette enklest ved å kontakte den nye leverandøren du ønsker. Denne vil da sørge for å gjennomføre hele prosessen tilknyttet et slikt bytte. Bytte av kraftleverandør tar normalt inntil 6 virkedager.
Det er viktig å ha tilgjengelig Målepunkt-ID (finnes på kundeweb eller på faktura fra ISE Nett) og å lese av strømmen før ny leverandør kontaktes.