Leveringsvilkår


Standard Forbrukeravtaler

Forbrukerombudet og Energi Norge oppdaterte i 2007 Energi Norges standardavtaler for nettleie, kraftlevering og tilknytning for forbrukerkunder. De tidligere avtalene var ikke endret siden 2002, og endringer i lover og forskrifter gjorde nye avtaler nødvendig. I tillegg ble det gjort endringer på bakgrunn av avgjørelser i Elklagenemnda og endringer av redaksjonell art.

 

Standardavtaler for forbruker- og næringskunder

 

I Kraftleveringsavtalen § 1-5 om angrerett er det nevnt et "angreskjema".

Dette skjemaet finnes på Barne- og familiedepartementets hjemmesider. For kjøp av kraft er det angreskjema B som gjelder.


 

 

Du trenger Adobe Acrobat Reader for å lese disse filene. Adobe Acrobat Reader kan du laste ned her.